שעון נוכחות מצטיין דיווח באמצעות טביעת אצבע ו או סיסמא 

בחיבור אל חוטי לרשת הארגונית 

שעון נוכחות אמין הורדת נתונים באמצעות USB או רשת אל חוטית, אוטומטי (שאל אותנו לגבי אופציית הורדת נתונים אוטומטית. באופצייה זו, 

תוכנה מאפשרת הורדת נתונים אוטומטית דרך הרשת לצורך העלתם לענן ). 
תוכנה אשר תאפשר לכם לקבל דוחות נוכחות באופן דינאמי ומאפשר עריכת הנתונים טרם הוצאתם לרואה החשבון ושכר. 

תוכנה כוללת הסכמים סיבות העדדרות ועוד ועוד, הרבה יותר מאשר נותנים המתחרים בקובץ אקסל פשוט.

 

Silver Snow - שעון נוכחות טביעת אצבע מהודר

₪999.00מחיר