תקנה 24 - משמעות ויישום התקנה לבעלי עסקים

 

" 24 מעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, בתלוש שכר: בחוק זהא
"פנקס שכר" – פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם.
"תלוש שכר" – רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד "

(מתוך אתר משרד הכלכלה http://www.moit.gov.il 26/5/12)

 

תקנה 24 בחוק הגנת השכר, אשר נכנסה לתוקפה בתחילת 2009, מחייבת את המעסיק במספר שינויים הן בתלוש השכר והן בניהול פנקס העבודה לעובד, אשר מטרתם להגדיל את השקיפות בין המעסיק לעובדים

 

בעמוד זה נתיחס בעיקר לניהול פנקס השכר: באחריות המעביד לנהל פנקס שעות עבודה באופן שוטף, הכולל רישום של שעות עבודה בפועל. רישום זה יכול להתבצע באמצעים מכאניים, דיגיטליים או אלקטרונים. במידה ולא בוצע רישום באמצעים טכנולוגיים על המעביד לבצע רישום ידני מדי יום, בחתימת העובד ובאישור האחראי מטעם המעביד

 

 במקרה של תביעה, תיקון 24 מעביר את נטל ההוכחה בעניין ניהול פנקס שעות העבודה ותלוש השכר למעסיק. בתקנה נקבעו עונשים מחמירים למעסיקים שלא יאפשרו לעובדיהם רישום בפועל של שעות עבודה בהתאם לסוג עבודתם (עובדי משרד,סוכנים בשטח, יועצים, נהגים, וכו') במגוון האמצעים הטכנולוגיים הקיימים. העונש הקבוע בחוק יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, כאשר עבירה זו נחשבת לפלילית

 


כמו כן, על פי תקנה 24,על המעביד לכלול בפנקס העבודה ותלוש השכר את כל נתוני העובד והמעביד,היקף משרה, מספר ימי עבודה ושעות עבודה, שעות נוספות, מספר ימי מחלה וחופשה צבורים, הפרשות המעביד לתנאים סוציאלים, דרך העברת התשלום וכו

 

אנו בטיימדוקס מצעים לכם המעסיקים, פתרון קל לתפעול המותאם לתקנה 24. בין מגוון מוצרינו: אפליקציה חדשנית לדיווח נוכחות, מטלפון סלולרי, דיווח אינטרנטי, שעון נוכחות טביעת אצבע, שעון נוכחות תווי פנים או כל שילוב בינהם. אמצעים אלו מאפשרים לך ניהול פנקס שעות עבודה בהתאם לתקנה 24, כמו גם ניהול מדוייק של שעות העבודה וחיסכון בכסף.