top of page

קורא טביעת אצבע

 

קורא טביעת אצבע ביומטרי הכולל נוריות (משוב למשתמש) בחיבור USB

 

קיים מגוון רחב של קוראי טביעת אצבע (קוראים ביומטריים) הנבדלים בעיקר בסוג החיישו הביומטרי האם הוא אופטי (מבוסס על מצלמה) או קיבולי המתרגם את טביעות האצבע לאותות חשמליים. על מנת להשתמש בקורא טביעת אצבע יש להעזר ב SDK אשר מספק ספק קורא טביעת האצבע, לא ניתן להשתמש בקורא טביעת אצבע ללא יישום אשר מגיע איתו. 

 

באלגוריתם הפענוח של היצרן. ככל שאלגוריתם הפענוח עצמו איכותי יותר, כך תתבצע השוואה טובה יותר בין טביעת האצבע שהניח העובד לבין טביעת האצבע הנמצאת בבסיס הנתונים (בסיס הנתונים יכול להיות בענן או במחשב מקומי) . 

 

קורא ביומטרי מתאים לזיהוי עובדים בחיבור למחשב ורשת המחשבים, או הצפנת ספריות , הגנה וכניסה לתוכנות במקום שם משתמש וסיסמה או שילוב באפליקציות של הלקוח.

 

ניתן לחבר קורא אצבע זה גם לקופה רושמת המבוססת חלונות. 

 

חברתנו מספקת מערכת המאפשרת לשלב קורא טביעת אצבע בכניסה לתשתיות ואפליקציות 

 

וגם לזיהוי משתמשים בכניסה לאתרי אינטרנט וחברות המעונינות לשלב זיהוי חזק לכל טרנזקציה בענן.

bottom of page