שינוי השעה בשעון נעשה רק עבור לקוחות ענן לייט ומכשירי סילבר וסילבר פלוס, ללקוחות ענן פרו, אין צורך לעשות שינוי כל שהוא, השעה משתנה לבד וכל הדוחות נכונים לפי השעה החדשה. 

שינוי לשעון קיץ 2019.jpg
שעון חורף-02.jpg